Hulp nodig?

Bij Meldpunt BG kun je melding maken van seksueel misbruik binnen de boeddhistische gemeenschap. Misschien is je verhaal doen voor jou voldoende. Maar het is goed mogelijk dat (herinneringen aan) het misbruik tot gevoelens van verwarring, verdriet of andere (psychische) problemen hebben geleid. Hieronder vind je mogelijkheden voor hulp via andere organisaties.

 

Als er iemand op dit moment in gevaar is, neem dan direct contact op met de politie via het alarmnummer 112. De melding wordt dan opgepakt door een gespecialiseerd zedenrechercheur.

 

Voor meer informatie over het doen van een melding of aangifte bij de politie, kan je hier kijken.

 

Ben je zelf slachtoffer of getuige van seksueel misbruik?

Als je in het verleden of recent slachtoffer of getuige bent van seksueel misbruik, dan kun je voor ondersteuning op emotioneel, praktisch en/of juridisch gebied contact opnemen met de Hulplijn Seksueel Misbruik, via 0900 – 9999 001. De hulplijn is ondergebracht bij Slachtofferhulp Nederland. De medewerker die je aan de telefoon krijgt, kan samen met jou kijken welke hulp het best bij je past en je vervolgens in contact brengen met de daarvoor geëigende instantie.

Als je korter dan een week geleden slachtoffer bent geworden van seksueel geweld, dan kan je bij een Centrum Seksueel Geweld in jouw regio terecht voor gespecialiseerde medische, psychologische en forensische hulp. Het centrum biedt dag en nacht hulp aan iedereen die kort geleden een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt.

 

Vermoed je dat een kind in jouw omgeving seksueel misbruikt wordt?

Als je vermoedens hebt dat een kind seksueel misbruikt wordt, neem dan contact op met Veilig Thuis, via 0800 – 2000. Veilig Thuis bestaat uit regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders van kindermishandeling en seksueel kindermisbruik terecht kunnen voor deskundige hulp en advies.

 

Melden bij Sektesignaal

Als het seksueel misbruik binnen een sekte (-achtige omgeving) heeft plaatsgevonden, kan je ook melding maken bij  Sektesignaal. Sektesignaal is een laagdrempelig meldpunt waar iedereen persoonlijke ervaringen en vragen over misstanden binnen gesloten groepen kan bespreken met een vertrouwenspersoon. Sektesignaal heeft een breed samenwerkingsnetwerk op het gebied van zorg, opsporing en juridische bijstand. De vertrouwenspersoon brengt, indien gewenst, de beller in contact met de juiste instantie.

 

Contact met vertrouwenspersoon

De Boeddhistische Unie Nederland heeft per 1 januari 2017 Chiene Hulst aangesteld als externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Zij is beschikbaar voor iedereen die verbonden is aan een van de sangha’s die zijn aangesloten bij de BUN. Chiene werkt ook als externe vertrouwenspersoon voor diverse andere organisaties in Nederland. Je kunt Chiene rechtstreeks bereiken via e-mail of telefoon: chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl of 06-45434266.

Daarnaast hebben verschillende sangha’s een eigen vertrouwenspersoon, ook sangha’s die niet bij de BUN zijn aangesloten. Mocht je behoefte hebben om met deze persoon in contact te komen, dan kan je het beste bij de sangha zelf informatie hierover opvragen.

 

Hulplijn Stop it Now!

Als je je zorgen maakt over jouw eigen of andermans (seksuele) gevoelens voor kinderen, dan kun je terecht bij de telefonische hulplijn Stop it Now! Je kunt gratis en anoniem bellen via 0800 – 2666436 (0800-anoniem).

 

Nuttige websites