Melden

Heb je te maken (gehad) met seksueel misbruik binnen de boeddhistische gemeenschap of heb je het vermoeden dat iemand anders hier slachtoffer van is, dan kun je dat bij ons melden.

Hoe kan ik melden?

Je kunt seksueel misbruik binnen de boeddhistische gemeenschap online melden door het meldformulier in te vullen.

Wie kan melden?

Iedereen kan seksueel misbruik binnen de boeddhistische gemeenschap melden. Ook als je zelf geen slachtoffer bent. Je kunt bijvoorbeeld getuige zijn geweest van seksueel misbruik of een familielid of kennis hebben die seksueel is misbruikt door bijvoorbeeld een monnik, een leraar, een begeleider of een (mede)leerling.

Je hoeft zelf geen boeddhist te zijn (of jezelf zo te noemen) om misbruik binnen een boeddhistische context te melden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je misbruik hebt meegemaakt tijdens een boeddhistische bijeenkomst, een meditatieles, een retraite of een individuele ontmoeting. Ook dit soort zaken kun je melden.

Meldpunt BG is er voor betrokkenen bij alle verschillende stromingen en groeperingen binnen de boeddhistische gemeenschap in Nederland.

Wat kan ik melden?

Bij Meldpunt BG kun je alle vormen van seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de boeddhistische gemeenschap in Nederland melden. Het kan gaan om misbruik door een monnik, een leraar, een begeleider of een (mede)leerling. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat je misbruik hebt meegemaakt tijdens een boeddhistische bijeenkomst, een meditatieles, een retraite of een individuele ontmoeting. Ook dit soort zaken kun je melden.

Je kunt zowel seksueel misbruik dat in het verleden heeft plaatsgevonden, als misbruik dat in het heden plaatsvindt melden. Ook als de mogelijke dader inmiddels is overleden of niet meer in Nederland woont, kan er een melding gedaan worden.

Er is sprake van seksueel misbruik als iemand onder dwang seksuele handelingen moet uitvoeren, ondergaan of er getuige van moet zijn. Er is sprake van dwang als het slachtoffer lichamelijk overweldigd of bedreigd wordt, maar ook wanneer een situatie als dwingend wordt ervaren, omdat het slachtoffer afhankelijk is van de dader. Seksuele handelingen waarbij misbruik wordt gemaakt van een leeftijds- of machtsverschil kunnen ook onder seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag vallen. Alle seksuele handelingen door een volwassene met een kind zijn strafbaar, omdat hier per definitie sprake is van ongelijkwaardigheid.

Ook als je niet zeker weet of wat jij hebt meegemaakt onder seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag valt, kun je melding bij Meldpunt BG maken.

Vertrouwlijkheid

Meldpunt BG vraagt bij een melding altijd om je persoonsgegevens en telefoonnummer of e-mailadres. Dit hebben wij nodig om een melding te kunnen registreren en om je te kunnen bereiken voor eventuele vragen.

Alle meldingen die bij het Meldpunt BG binnenkomen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Dit houdt in dat de persoonsgegevens van de melder nooit zonder zijn of haar toestemming aan derden verstrekt zullen worden. In acute gevallen waarbij het misbruik nog voortduurt of waarbij de kans bestaat dat er nieuwe slachtoffers gemaakt worden, kan informatie uit de melding aan de politie worden doorgegeven. Dit gebeurt altijd geanonimiseerd – dus zonder jouw naam, persoonsgegevens en informatie die naar jou te herleiden is.