Over ons

Meldpunt Seksueel Misbruik Boeddhistische Gemeenschap (Meldpunt BG) is onderdeel van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Het EOKM is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het bestrijden en voorkomen van (online) seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen. Het EOKM is voortgekomen uit het in 1995 opgerichte Meldpunt Kinderporno op Internet. Het bureau is aangesloten bij INHOPE, het internationale netwerk van meldpunten in de hele wereld en werkt nauw samen met de Nationale Politie. Het EOKM wordt financieel gesteund door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Europese Commissie, en ondernemingen uit de ICT sector. Naast Meldpunt BG zijn tevens de programma’s Meldpunt Kinderporno, Helpwanted.nl, Stop it Now! en Meldkindersekstoerisme.nl ondergebracht bij het EOKM.

Meldpunt BG is tot stand gekomen naar aanleiding van de berichten in de pers in mei 2015 dat er in Nederland seksueel misbruik heeft plaatsgevonden door boeddhistische leraren. Door een beter beeld te krijgen van de aard en omvang van seksueel misbruik binnen de boeddhistische gemeenschap, kunnen maatregelen getroffen worden om in de toekomst seksueel misbruik door monniken en leraren zo mogelijk te voorkomen, dan wel tijdiger te signaleren.

Het Meldpunt BG is opgericht met steun van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) en de Buddharama Tempel Waalwijk. Meldpunt BG beoogt een zo groot mogelijke doelgroep aan te spreken. Betrokkenen van alle verschillende stromingen en groeperingen binnen de boeddhistische gemeenschap in Nederland moeten zich welkom voelen.

Lees hier het persbericht (2 november 2015): Persbericht Meldpunt BG